วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Khunpan mahasanae(thai charm amulet)


khunpan mahasanae white color
price 500.-bath

khunpan mahasanae black color
price 500.-bath

khunpan mahasanae white yellow
price 500.-bath

bless holy ceremory by ajarn somracha


made from year 2012, The materials used to build conbind of charm powder from professor

-charm powder from ajarn somracha
-charm power from luang-pu chern
-charm power from luang-pu kru-ba-kaiew
-Some piece of plants which has a charm power
-some piece of phra khunpan broken


Properties :
1.Charm
2.Make a good furtune

recite a spell : na-met-tha-ja-ma-ha-ra-cha-u-met-tha-ja-ma-ha-ra-cha-ar-met-tha-ja-ma-ha-ra-cha-sub-pa-si-nae-ha-ja-pu-chi-tha-sub-pa-su-kung-ja-ma-ha-la-pung-ra-cha-gro-tung-vi-nas-sun-thi-cha-na-gro-tung-vi-nas-san-thi-sub-pa-gro-tung-vi-nas-san-thi (and pray a desires)

Prohibition : Do not use to any one who married. and usurp

Special term :
-order 10 pieces discount 10%
-order 20 pieces discount 20%
-order 30 pieces discount 30%

Do you want to buy this item? Please  >>Contact us<<

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น